Kết quả tìm kiếm

  1. T

    TẠI SAO CHẠY QUẢNG CÁO MÀ KHÔNG RA ĐƠN ?

    TẠI SAO CHẠY QUẢNG CÁO MÀ KHÔNG RA ĐƠN ? Lên nhiều trang cứ thấy mọi người than rằng sao chạy quảng cáo mà chẳng hiệu quả??? Thứ nhất, mọi người phải hiểu rằng không phải cứ chạy quảng cáo là ra đơn. Người ta thấy cửa hàng của bạn nhưng nó chả có gì trong đó thì làm sao mua. Xây dựng cửa hàng...