Resource icon

50 Template Powepoint mẫu tuyệt đẹp phù hợp nhiều mục đích 2019-08-30

No permission to download
Chia sẻ anh em bộ này, trong mớ này có nhiều cái phù hợp để làm file thuyết trình / proposal… cho anh em, dùng được cho nhiều mục đích khác nhau
Lưu ý: Các mẫu chưa bao gồm hình ảnh nhé!

Load nhanh nhé anh em

DEMO

Tác giả
admin
Downloads
17
Lượt xem
322
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from admin