Resource icon

30 bộ Template Powepoint mẫu tuyệt đẹp ( có thể sử dụng bằng Google Slides ) 2019-08-01

No permission to download
Thấy anh em thích mấy bộ template mẫu Powerpoint nên share tiếp cho anh em nào cần
Có thể import vô Google Slides để xử lý trực tuyến thay cho Powerpoint cũng dc nhéDEMO

Tác giả
admin
Downloads
129
Lượt xem
951
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from admin