Nội dung mới nhất bởi halinhnguyen18

  1. halinhnguyen18

    Ebook 14 Ý Tưởng Marketing Dành Cho B2B Đã Chứng Minh Tính Hiệu Quả Dành Cho Năm 2020 2020-01-03

    Cuốn Ebook này được tham khảo từ tài liệu của HubSpot, bao gồm 14 ý tưởng cùng các xu hướng B2B marketing hiệu quả dành cho năm 2020. Nhưng ý tưởng này sẽ giúp cho các marketer nắm bắt được hành vi khách hàng B2B và xây dựng các chiến lược B2B marketing thành công. Bạn sẽ tìm thấy trong cuốn...
  2. halinhnguyen18

    Ebook 14 Ý Tưởng Marketing Dành Cho B2B Đã Chứng Minh Tính Hiệu Quả Dành Cho Năm 2020

    halinhnguyen18 submitted a new resource: Ebook 14 Ý Tưởng Marketing Dành Cho B2B Đã Chứng Minh Tính Hiệu Quả Dành Cho Năm 2020 - Gợi ý các ý tưởng xây dựng chiến lược B2B marketing thành công và hiệu quả Read more about this resource...