Resource icon

Ebook 14 Ý Tưởng Marketing Dành Cho B2B Đã Chứng Minh Tính Hiệu Quả Dành Cho Năm 2020 2020-01-03

No permission to download
Cuốn Ebook này được tham khảo từ tài liệu của HubSpot, bao gồm 14 ý tưởng cùng các xu hướng B2B marketing hiệu quả dành cho năm 2020. Nhưng ý tưởng này sẽ giúp cho các marketer nắm bắt được hành vi khách hàng B2B và xây dựng các chiến lược B2B marketing thành công.

Bạn sẽ tìm thấy trong cuốn Ebook này những thông tin về:
  • Những đặc trưng nổi bật của khách hàng B2B.
  • Những nguồn lực cần có cho sự tăng trưởng của doanh nghiệp B2B.
  • 14 ý tưởng chiến lược B2B Marketing độc đáo và hiệu quả.
* Mọi người vào link để tải nhé: https://hubs.ly/H0mryKC0

247

243

244

245

246
Tác giả
halinhnguyen18
Downloads
2
Lượt xem
184
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings